Plánování trasy autem tam, kde to neznáte.
Random header image... Refresh for more!


Časová pásma

Jaké je časové pásmo v zemi do které cestujete Vás často zajímá pokud se jedná o zemi, která je vzdálenější od České republiky. „Základní“ časové pásmoprochází Londýnem a tento čas je označován UTC. Čas v České republice a dalších zemích střední Evropy je UTC+1 tedy o jednu hodinu více než v Londýně.

Časy v častých turistických cílech čechů.

Čas UTC+1 – tedy čas se nemění pokud cestujete například na Slovensko, do Německa, Polska, Rakouska, Maďarska, Chorvatska, Itálie, Černé hory, Francie, Španělska (nikoliv Kanárské ostrovy), Tunisu

Čas UTC tedy hodiny ukazují o 1 hodinu méně například v Londýně, Portugalsku, Kanarských ostrovech, Irsku, Islandu

Čas UTC+2 tedy hodiny ukazují o dvě hodiny více například v Bulharsku, Turecku, Egyptě či Kypru

Čas UTC-5 tedy o pět hodin méně je například v New Yorku, Torontě, Québecu na Kubě nebo Jamaice.